ปลัดคลังเร่งรัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ

 

คลังเร่งรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ-เกิดการจ้างงาน พร้อมสั่งสคร. สรรหาซีอีโอ ทั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ และการยาสูบแห่งประเทศไทย

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปเร่งรัดการเบิกจ่ายการลงทุนของหน่วยงายรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานต่อเนื่องได้ ขณะเดียวกันควรหามาตรการช่วยเหลือภาคประชาชนให้มากขึ้น ทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ โดยไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหากำไรในช่วงนี้

“รัฐวิสาหกิจ แม้จะมีบางหน่วยงานได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด แต่ก็มีงบลงทุนชัดเจน ดังนั้นรัฐวิสาหกิจ ควรเป็นหลัก และเป็นกลไกในการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้ ไม่ควรมุ่งเน้นทำกำไรมากนัก ควรหันมาช่วยประชาชน แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ สิ่งใดช่วยได้ ก็ควรช่วยไปก่อน เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ผลกำไรก็จะดีขึ้นตาม”

นอกจากนี้ ยังเร่งรัดให้สคร. ไปดำเนินการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจใด ที่ตำแหน่งกรรมการ (บอร์ด)​ยังไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ รวมถึงยังไม่มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีอีโอ)​ก็ควรจะเร่งดำเนินการโดยด่วน

“เท่าที่ทราบในขณะนี้มี 2 องค์กร ที่ยังขาดซีอีโอ แต่ก็อยู่ในกระบวนการสรรหาแล้ว ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)​ และการยาสูบแห่งประเทศไทย(กยส.)“

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

  คลังเร่งรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ-เกิดการจ้างงาน พร้อมสั่งสคร. สรรหาซีอีโอ ทั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ และการยาสูบแห่งประเทศไทย วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปเร่งรัดการเบิกจ่ายการลงทุนของหน่วยงายรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานต่อเนื่องได้ ขณะเดียวกันควรหามาตรการช่วยเหลือภาคประชาชนให้มากขึ้น ทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ โดยไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหากำไรในช่วงนี้ “รัฐวิสาหกิจ แม้จะมีบางหน่วยงานได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด แต่ก็มีงบลงทุนชัดเจน ดังนั้นรัฐวิสาหกิจ ควรเป็นหลัก และเป็นกลไกในการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้ ไม่ควรมุ่งเน้นทำกำไรมากนัก ควรหันมาช่วยประชาชน แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ สิ่งใดช่วยได้ ก็ควรช่วยไปก่อน เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ผลกำไรก็จะดีขึ้นตาม” นอกจากนี้ ยังเร่งรัดให้สคร. ไปดำเนินการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจใด ที่ตำแหน่งกรรมการ (บอร์ด)​ยังไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ รวมถึงยังไม่มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีอีโอ)​ก็ควรจะเร่งดำเนินการโดยด่วน “เท่าที่ทราบในขณะนี้มี 2 องค์กร ที่ยังขาดซีอีโอ แต่ก็อยู่ในกระบวนการสรรหาแล้ว ได้แก่ บริษัท…