คลังเผยโครงการเพิ่มกำลังซื้อ หนุนเม็ดเงินลงเศรษฐกิจทะลุ 2.29 แสนล้าน

คลังเผย 4 โครงการกระตุ้นกำลังซื้อ เม็ดเงินลงเศรษฐกิจทะลุ 2.29 แสนล้านบาท ผู้ใช้สิทธิรวมกว่า 41.42 ล้านคน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดนั้น ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 ผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 41.42 ล้านคน ยอดใช้จ่ายซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้สะสมรวม 229,964.1 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 26.29 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 200,461.4 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 101,931.8 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 98,529.5 ล้านบาท

2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 91,952 คน ยอดใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสม 3,781 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายด้วย e-voucher สะสม 275.4 ล้านบาท

3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.55 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 23,359.4 ล้านบาท

4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.49 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 2,086.9 ล้านบาท

ส่วนข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564 เวลา 08.00 น. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 3,074.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 1,589.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 1,485.6 ล้านบาท

ด้านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 2.3 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนกว่า 80,000 ราย

คลังเผย 4 โครงการกระตุ้นกำลังซื้อ เม็ดเงินลงเศรษฐกิจทะลุ 2.29 แสนล้านบาท ผู้ใช้สิทธิรวมกว่า 41.42 ล้านคน วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดนั้น ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 ผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 41.42 ล้านคน ยอดใช้จ่ายซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้สะสมรวม 229,964.1 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 26.29 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 200,461.4 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 101,931.8 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 98,529.5 ล้านบาท 2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 91,952 คน ยอดใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสม 3,781 ล้านบาท…