กองทุนบัวหลวงแนะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รับมือเงินเฟ้อพุ่ง

กองทุนบัวหลวง แนะเก็บ B-GLOB-INFRA IPO รับมือเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูง หันลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอระยะยาว IPO 9-15 มี.ค. นี้

นายสันติ ธนะนิรันดร์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.) บัวหลวง จำกัด (BBLAM ) หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ในภาวะที่ตลาดทุนมีความผันผวน เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผนวกกับการที่ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณว่า อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 4 ครั้งด้วยกัน จึงทําให้นักลงทุนมีความกังวลต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นไปด้วย

ทั้งนี้ ทางผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ที่จะได้อานิสงส์จากการที่ประเทศต่างๆ จะต้องมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังและเพื่อรองรับโลกในยุคที่ต้องเดินหน้าสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ net zero carbon emission อีกด้วย

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงไฟฟ้า ท่าเรือ สนามบิน ทางด่วน รถไฟ พลังงาน น้ำ และโครงข่ายการสื่อสารถือเป็นธุรกิจที่ล้วนมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีสัญญาบริการแบบระยะยาวและมีความต้องการใช้สม่ำเสมอ ไม่ค่อยเป็นไปตามวัฏจักรธุรกิจ รายรับมักสามารถปรับขึ้นได้ตามเงินเฟ้อ จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจในภาวะความผันผวนสูงเช่นปัจุบัน

 

ทั้งนี้ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ประเมินว่า ระหว่างปี 2018-2040 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้าจะมีเม็ดเงินการลงทุนมากถึง 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ 8.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และการวางระบบสายส่งและกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่จะมีเงินลงทุนประมาณ 8.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

“วันนี้ เมื่อแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ เพื่อรองรับอนาคตชัดเจนขนาดนี้ ประกอบกับปีนี้เองก็เป็นปีที่ทั่วโลกคงต้องเผชิญกับเงินเฟ้อ BBLAM จึงมองว่า เป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนจะจัดสรรเงินไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว”นายสันติ กล่าว

 

BBLAM เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หรือ B-GLOB-INFRA ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2565 ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท โดยพิเศษช่วง IPO คิดค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 0.75% จากปกติ 1.50%

 

กองทุน B-GLOB-INFRA เป็นกองทุน Feeder funds ที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยจะไปลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว คือ Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ภายใต้การบริหารจัดการของ ClearBridge Investments บริษัทในเครือของ Franklin Templeton ที่เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือก โดยกองทุนนี้จะไปลงทุนในหุ้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก เน้นบริษัทที่มีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอ มีรายรับที่มั่นคงจากสัญญาระยะยาว และเป็นสินทรัพย์ที่ข่วยลดความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้

 

จุดเด่นของกองทุนหลัก คือ มีผู้จัดการกองทุนหลัก พร้อมทีมงานขนาดใหญ่ เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญยังมีการนำเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มาใช้ประเมินความเสี่ยงและหาโอกาสการลงทุนด้วย

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market/

กองทุนบัวหลวง แนะเก็บ B-GLOB-INFRA IPO รับมือเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูง หันลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอระยะยาว IPO 9-15 มี.ค. นี้ นายสันติ ธนะนิรันดร์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.) บัวหลวง จำกัด (BBLAM ) หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ในภาวะที่ตลาดทุนมีความผันผวน เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผนวกกับการที่ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณว่า อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 4 ครั้งด้วยกัน จึงทําให้นักลงทุนมีความกังวลต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ ทางผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ที่จะได้อานิสงส์จากการที่ประเทศต่างๆ จะต้องมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังและเพื่อรองรับโลกในยุคที่ต้องเดินหน้าสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ net zero carbon emission อีกด้วย ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงไฟฟ้า ท่าเรือ สนามบิน ทางด่วน รถไฟ พลังงาน น้ำ และโครงข่ายการสื่อสารถือเป็นธุรกิจที่ล้วนมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีสัญญาบริการแบบระยะยาวและมีความต้องการใช้สม่ำเสมอ ไม่ค่อยเป็นไปตามวัฏจักรธุรกิจ…